Missie en visie

24-6-2015 096-2

Door middel van onze brede dienstverlening staan wij onze cliënten  met raad en daad bij. Wat wij bieden is zekerheid, zorg en continuïteit. Onze ambitie is gestoeld op betrokkenheid, integriteit en ondernemerschap.

Betrokken, Integer en Ondernemend zijn waarden die ons kenmerken. Zo werken we en zo gaan we met elkaar om. Myosotis is tijdens en na het leven onlosmakelijk met haar klanten en hun omgeving verbonden. Het gaat om die verbondenheid met en voor elkaar.

Zekerheid, zorg en continuïteit

De ambitie van Myosotis is een zorgeloze toekomst voor onze cliënten. We staan onze cliënten daarom met raad en daad bij na een overlijden. Door middel van onze brede kennis kunnen wij onze cliënten zorg uit handen nemen. Wat wij bieden is zekerheid, zorg en continuïteit.