Begraven of cremeren

Veel mensen hebben een voorkeur voor begraven of cremeren. Weet u al wat uw voorkeur heeft? We zetten de mogelijkheden voor u op een rij.

Begraven

Kiest u voor begraven, dan zijn er verschillende opties. Houd er rekening mee dat er bij begraven meestal kosten komen kijken zoals grafrechten, onderhoud en de kosten van een gedenkteken.

U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. Een algemeen graf is goedkoper, maar wordt gebruikt voor meerdere personen. De beheerder van de begraafplaats mag het graf tien jaar na de laatste begrafenis ruimen.

Een eigen graf huurt u voor een langere tijd, meestal twintig of dertig jaar. Daarna kan het graf bijgehuurd worden. De grafkosten verschillen per gemeente. Maar er zijn meer mogelijkheden, bijvoorbeeld familiegraven, een graf op eigen grond of op bijzondere begraafplaatsen zoals een natuurbegraafplaats. Er zijn ook begraafplaatsen met eeuwige grafrust zoals Islamitische of Joodse begraafplaatsen.

Cremeren

Voor begraven kiezen omdat er anders niets tastbaars van de overledene overblijft, hoeft al lang niet meer. De as kan op allerlei manieren verwerkt worden tot een mooie tastbare herinnering. Bijvoorbeeld in een gedenksieraad of glasreliek. Ook het uitstrooien van de as kan op verschillende manieren en plaatsen. Nabestaanden beslissen wat zij met de as van hun dierbare willen doen: bewaren in een urn, uitstrooien, bijzetten in een urnenmuur (columbarium) of begraven.

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Als u uw lichaam aan de medische wetenschap ter beschikking stelt, helpt u bijvoorbeeld medische studenten om goede artsen te worden. U kunt uzelf hiervoor rechtstreeks aanmelden bij een medische faculteit. Het is belangrijk uw familie hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Zo is er na een ter beschikking stelling niet altijd nog een gewone begrafenis of crematie mogelijk of zijn er beperkte mogelijkheden voor uw familie om afscheid te nemen.