Voorbespreking

Het komt regelmatig voor dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn, zelf hun uitvaart willen regelen. U kunt uw wensen vastleggen in een eigen uitvaartwensenboek of uitvaartcodicil, maar vaak is een persoonlijk gesprek prettiger. Uiteraard komt een van onze uitvaartverzorgers van Myosotis graag bij u langs.

Onze uitvaartverzorger neemt bij een voorbespreking uw vragen en wensen rondom de uitvaart door. Hij kan u adviseren over mogelijkheden die aansluiten bij uw wensen. U kunt samen een kist uitzoeken, bloemen en drukwerk uitkiezen en overleggen over muziek. Tot aan het draaiboek van de afscheidsbijeenkomst toe. Hij kan u ook uitleggen welke stappen er volgen na een overlijden.

Familie erbij

Veel mensen willen graag dat hun familie bij het gesprek is. Omdat het fijn is om zo’n gesprek niet alleen te hoeven voeren. En zodat de familie alvast weet wat uw wensen zijn. Bovendien hebben familieleden of vrienden soms ook bepaalde vragen of ideeën over de uitvaart. Door het intieme karakter van dit soort gesprekken ontstaat vaak een bijzonder contact tussen familie en uitvaartverzorger. Daarom proberen wij altijd te regelen dat dezelfde uitvaartverzorger de familie bijstaat bij het regelen van de uitvaart, tenzij zij anders wensen.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met onze uitvaartverzorger om een uitvaart voor te bespreken? Bel dan met Myosotis, via
020 453 71 16. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.